Oferta

Tworzymy przyjazne środowisko dla rozwoju każdej firmy, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Naszymi Klientami są spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, spółki cywilne, stowarzyszenia i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w różnych branżach. Doradzamy także osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Porad i wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych PIT, CIT, VAT, PCC i innych

Analizy i opinie podatkowe w indywidualnych sprawach z zakresu prawa podatkowego

Analiza i ocena skutków podatkowych umów cywilnoprawnych

Sporządzanie wniosków do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Optymalizacja i planowanie podatkowe

W ramach tej usługi opracowujemy model działań zmierzających do optymalizacji obciążeń podatkowych, w tym także dla podmiotów nowopowstających i podlegających przekształceniu.

Reprezentowanie w każdym stadium postępowania kontrolnego lub podatkowego albo kontroli skarbowej

Uczestniczenie w przesłuchaniu podatnika lub członków zarządu spółek w charakterze strony lub świadka

Analiza protokołów z kontroli w celu ustalenia możliwości obrony i strategii obrony podatnika

Sporządzanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów z kontroli podatkowych

Sporządzanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej

Sporządzanie skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Reprezentowanie podatnika w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Szkolenia z wybranych zagadnień prawa podatkowego z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności i branży

Szkolenia dedykowane dla pracowników Zamawiającego

Kompleksowe przygotowanie szkoleń na zlecenie firm szkoleniowych

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub skorzystaj z formularza kontaktowego!

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.