Optymalizacja i planowanie podatkowe

W ramach tej usługi opracowujemy model działań zmierzających do optymalizacji obciążeń podatkowych, w tym także dla podmiotów nowopowstających i podlegających przekształceniu. W ramach planowania podatkowego oceniamy podatkowe skutki przyszłych przedsięwzięć biznesowych, rekomendując najbardziej optymalny i bezpieczny z punktu widzenia rozliczeń podatkowych model umów z kontrahentami.

W zakres tej usługi wchodzi m.in.:

  • opracowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, uwzględniających specyfikę podatnika
  • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych
  • kształtowanie treści umów cywilnoprawnych w celu osiągnięcia korzystnych relacji biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa podatkowego

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub skorzystaj z formularza kontaktowego!

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.